Clubreglement:

 

 • Uit eerbied voor de club en de sponsors is ieder lid verplicht om de clubkledij te dragen. Wie deze regel niet respecteert, mag meefietsen maar de gereden kilometers en de te verdienen punten worden niet meegerekend.
 • De baankapitein wordt voor de aanvang van de rit aangeduid en hij/zij alleen beslist over het verloop van de rit.
 • Indien de A-groep besluit om de B-groep op te pikken, dan wordt er iemand van de B-groep aangeduid als wegkapitein.
 • Iedereen is verplicht de wegcode te volgen.  

          https://www.wegcode.be/nl/regelgeving/1975120109/fietsers~hra8v386pu

 •  De club is niet aansprakelijk voor materiële schade.
 • De ritten starten en eindigen altijd aan het clublokaal Cafe ’N Haze, Faliestraat 122 te Sint-Maria- Oudenhove.
 • Voor aanvang van de rit dient iedere deelnemer zijn/haar aanwezigheid te bevestigen door het startblad, welke zal uithangen aan Café N'Haze, te onderteken om recht te hebben op punten voor het klassement.
 • Iedereen is verplicht een helm te dragen. Wie geen helm draagt, mag niet deelnemen.
 • We fietsen twee aan twee, compact in groep.
 • Hindernissen (putten, drempels, versmallingen, verkeer, ...) worden duidelijk in de groep gecommuniceerd.
 • Bij pech onderweg wordt door iedereen gewacht tot het euvel verholpen is of tot er vervoer geregeld is.
 • Indien onderweg een lid van de groep een chasse-patate krijgt, en de groep na overleg moet laten rijden, zal er één iemand zich opofferen om samen naar het lokaal te fietsen.
 • Na de rit is er GEEN A/B/C/D, enkel nog Hazetrappers.

 • Samen uit, samen thuis

We vertrekken 's morgens als groep, en staan er prat op dat we ook als groep terugkeren. Een versnelling in het tempo is wel eens leuk, maar een groepsgevoel is nog steeds leuker. Ook bij materiaalpech laten we niemand alleen achter, we keren steeds als groep terug naar ons vertrekpunt.

 • Boven wachten

Hellingen zijn voor de ene een plezier, voor de andere een noodzaak om het parcours verder te zetten. Hellingen worden op eigen tempo naar boven gereden, en boven wordt er steeds gewacht tot de groep terug samen komt. Pas dan hernemen we als groep de rest van het parcours.